SeaBoater About Us Image
Vizija dugoročnog razvoja

Viziju našeg dugoročnog razvoja treba promatrati kroz zadatke koji se nameću kao standardna turistička ponuda prijevoza putnika s posadom krod unaprije definirane rute izleta i prijevoza. Time je određen glavni smjer i razvojni pravac ovog projekta, pri čemu treba iskoristiti sve relevantne resurse u zadovoljenju potreba i želja gostiju, u očuvanju visokovrijednih ambijentalnih vrijednosti i u osiguranju veće kvalitete suživota lokalnog stanovništva i turista.

Unutar plana dugoročnog razvoja postoji mogućnost dodavanja više brodova u flotu kako bi se kvantitativno povećao obujam ponude u budućnosti.